Společenství vlastníků Bellušova 1803-1804

se sídlem: Praha 5, Stodůlky, Bellušova 1803/5, PSČ 155 00, IČ: 247 49 974
ZAPSANÉ V REJSTŘÍKU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK VEDENÉM U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, ODDÍL S, VLOŽKA 12040
  číslo bankovního účtu:
43-8301190297/0100

VÝBOR SVJ

Vladimír Sýkora

Bellušova 1803/5, Praha 5
2.patro, byt č.6
Tel.: 602 262 529
Úřední hodiny:
pondělí: 19:00 – 20:00
e-mail: svj.bellusova@seznam.cz

Marcela Fuglíková

Bellušova 1804/7, Praha 5
6.patro, byt č.28

SBD POKROK

Kollárova 157/18, Praha 8
Úřední hodiny:
úterý: 9:00 – 12:00 13:00 – 17:30
středa: 9:00 – 12:00 13:00 – 15:30
www.pokrok.cz

OBVODNÍ BYTOVÁ SPRÁVA IV

Běhounkova 2456, Praha 5
Úřední hodiny:
pondělí: 8:00 – 9:00
úterý: 9:00 – 12:00 13:00 – 17:30
středa: 8:00 – 9:00
čtvrtek: 8:00 – 9:00
pátek 8:00 – 9:00

TECHNIK

Ing. Hedvika Audová DiS.

Tel.: 735 199 715
e-mail: audovah@pokrok.cz

TECHNIK VÝTAHŮ

Jiří Vančura

Tel.: 235 513 158, 737 274 390

Klíče od všech společných prostor:

(sušárny, kočárkárny, strojovny výtahu, střechy) je možné zapůjčit u domovníka objektu

Hlavní uzávěry plynu a vody:

Suterén vchodu č. 1803/5, volně přístupné v místnosti č.301
Uzávěry stoupaček teplé, studené vody a topení:
Dle umístění bytové jednotky v příslušné místnosti suterénu příslušného vchodu

Úklid objektu:

provádí firma Jaroslav Merfait IČ63950341 na základě Smlouvy o dílo v rozsahu dle schválené pracovní náplně

Řešení havarijního stavu v bytech (na vlastní náklady) a společných prostorách:

Global Assistance, a.s.
Služby domácí asistence - HOUSE LINE telefon 1220
Asistence je poskytována NON STOP 24 hodin denně
Oblasti a profese pro které je služba na základě smlouvy zajištěna: elektrikář, instalatér, plynař, topenář, sklenář, pokrývač, zámečník