You are here

Shromáždění SVJ 2012

Pozvánka na shromáždění SVJ 1.11.2012

Objekt č.578, Bellušova 1803-1804, Praha 5
Datum konání: 1.11.2011 v 19:00 hodin
Místo konání: Suterén domu 1804, místnost 310
 Pozvánka na shromáždění SVJ 1.11.2012 (51 kB)
 Zápis ze shromáždění SVJ 1.11.2012 (4,4 MB)

Na shromáždění zazněla otázka, jaký je význam položky "Výtahová služba" v rozpisu stanovení záloh.
Dle mandátní smlouvy správce poskytuje mandantovi prostřednictvím svého výtahového technika službu "provozování výtahů". Správce je tím odpovědný za bezpečný provoz zařízení a dodržování platných norem a právních předpisů.

Pokud je nyní výtah v objektu po rekonstrukci ještě 5 let v záruce, je však dle diskutujícího odpovědnost za bezpečný provoz zařízení a dodržování platných norem a právních předpisů zajištěna přímo dodavatelem rekonstruovaného výtahu. Proto požadovalo shromáždění vysvětlení, z jakého důvodu je tedy tato služba ze strany SBD Pokrok účtována, jaký je nyní její význam?

Odpověď p.Březiny, vedoucího Obchodního oddělení SBD Pokrok tj. oddělení odpovědného za obchodní vztah se SVJ:
Výtahová služba SBD POKROK poskytuje službu "provozování výtahů". Nejedná se o servis, ten poskytuje výtahová firma, ale o odpovědnost za bezpečný provoz a odpovídající technický stav. Jinými slovy, VT nese odpovědnost za tom, že i u nových výtahů byly provedeny všechny úkony - revize, zkoušky, prohlídky s určenou časovou periodicitou - dle právních předpisů pro jejich provoz. V případě úrazu VT dokládá splnění všech podmínek. Servisní firmy záměrně tuto službu neposkytují, nejsou provozovateli výtahů.
Je samozřejmě možné tuto činnost vyjmout z MS, ale je potřeba vědět, že pak plná odpovědnost leží na výboru.
 Pracovní náplň technika výtahové služby SBD Pokrok (130 kB)