You are here

Období 01-12/2018

Fakturace služeb SBD Pokrok

 SBD Pokrok poštovné (349 kB)
 ThyssenKrupp zkouška výtahu (352 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (343 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 12/2018 (361 kB)
 SBD Pokrok mzdy 10-12/2018 (351 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (196 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 11/2018 (208 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (205 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 10/2018 (214 kB)
 SBD Pokrok mzdy 07-09/2018 (205 kB)
 SBD Pokrok poštovné (199 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 09/2018 (207 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (345 kB)
 Kooperativa pojištění objektu 07-12/2018 (345 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 08/2018 (362 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 07/2018 (370 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 06/2018 (357 kB)
 SBD Pokrok mzdy 04-06/2018 (353 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (350 kB)
 SBD Pokrok zpracování DPPO 2017 (333 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 05/2018 (361 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (739 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 04/2018 (359 kB)
 SBD Pokrok mzdy 01-03/2018 (352 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (1,58 MB)
 SBD Pokrok správa objektu 03/2018 (366 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 02/2018 (368 kB)
 ThyssenKrupp zkouška výtahu (118 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 01/2018 (358 kB)
 SBD Pokrok poštovné (728 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (730 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (329 kB)
 ThyssenKrupp zkouška výtahu (333 kB)
 ThyssenKrupp zkouška výtahu (727 kB)
 Kooperativa pojištění objektu 01-06/2018 (333 kB)
-----------------------------------------------------------

Fakturace webhostingu svj-bellusova.cz

 Faktura - webhosting svj-bellusova.cz na období 2019 (43,3 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0519-2018-223 - Kontrola skříní JOP

Zakázka č. 18/02-00506
Dne 22.10.2018
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 28.12.2018
Text objednávky:
Kontrola skříní JOP, dotažení spojů, odstranění závad
 Objednávka č. 04-0519-2018-223 (90,2 kB)
 Faktura KB Servis k objednávce č. 04-0519-2018-223 (205 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0441-2018-223 - Montáž DVB-T2 na STA

Zakázka č. 18/02-00429
Dne 14.09.2018
Dodavatel: PROMSAT s.r.o., Branická 1876/167, 140 00, Praha 4 - Krč, IČ 25681168
Dodací lhůta: 27.09.2018
Text objednávky:
Montáž zesilovače DVB-T2
 Objednávka č. 04-0441-2018-223 (91,7 kB)
 Faktura Promsat k objednávce č. 04-0441-2018-223 (198 kB)
-----------------------------------------------------------

Oprava vstupních podest a hydroizolace základů

 Faktura ke smlouvě 578-0029-2018-03 24.07.2018 (61 kB)
 Faktura ke smlouvě 578-0021-2018-03 24.07.2018 (61 kB)
 Faktura ke smlouvě 578-0021-2018-03 25.06.2018 (264 kB)
 Smlouva na opravu vstupních podest a hydroizolace s firmou Bobitko ze dne 15.07.2018 (4,71 MB)
 Smlouva na opravu vstupních podest a hydroizolace s firmou Bobitko ze dne 19.06.2018 (5,97 MB)
 Protokol o předání staveniště Bobitko 25.07.2018 (324 kB)
 Faktura č. 029/18 Stavební dozor k objednávce č. 04-0320-2018-223 (47,1 kB)
 Objednávka č. 04-0320-2018-223 Stavební dozor (91,4 kB)
-----------------------------------------------------------

Fakturace Alza - LED žárovky

 Faktura Alza č. 2182914685 z 20.6.2018 (591 kB)
-----------------------------------------------------------

Fakturace Kaltmeyer - Oprava otevírání dvěří

Dodavatel: Kaltmeyer s.r.o., Otakarova 11/222, 140 00, Praha 4, IČ 25753681
 Faktura Kaltmeyer č. 600180616 z 30.5.2018 (375 kB)
 Objednávka č. 600180457 z 17.4.2018 (454 kB)
-----------------------------------------------------------

Fakturace webhostingu svj-bellusova.cz

 Výzva k platbě - webhosting svj-bellusova.cz na období 2019 (38,3 kB)
 Doklad k platbě - webhosting svj-bellusova.cz na období 2019 (48,1 kB)
-----------------------------------------------------------

Preventivní požární prohlídka

 Preventivní požární prohlídka 10.4.2018 (2,71 MB)
 Faktura Kanfas k preventivní požární prohlídce (93 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0110-2018-223 - Kontrola plynoinstalace

Zakázka č. 18/02-00104
Dne 20.02.2018
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 30.03.2018
Text objednávky:
Kontrola plynoinstalace ve společných prostorách a jednotlivých bytech včetně odstranění nalezených závad
 Objednávka č. 04-0110-2018-223 (418 kB)
 Faktura KB Servis k objednávce č. 04-0110-2018-223 (74 kB)
 Zpráva o kontrole plynového zařízení (469 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0045-2018-223 - Utěsnění STA

Zakázka č. 18/02-00043
Dne 19.01.2018
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 26.01.2018
Text objednávky:
Bellušova č.p.1804
Utěsnění držáku STA, zabránění zatečení vody do krků s přívody ve stropě
 Objednávka č. 04-0045-2018-223 (91 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0044-2018-223 - Oprava VZT

Zakázka č. 18/02-00042
Dne 19.01.2018
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 31.01.2018
Text objednávky:
Bellušova č.p.1804
Oprava VZT nefunkční ovládání z bytu č.23
 Objednávka č. 04-0044-2018-223 (91 kB)
-----------------------------------------------------------

Plán údržby a oprav objektu na rok 2018

Objekt: 578
Bellušova 1803-1804, Praha 5

Popis opravy plánovaná cena
Kontrola a tlaková zkouška hydrantů 2.000,00 
Kontrola hasicích přístrojů 2.000,00 
Preventivní požární prohlídka 400,00 
Povinná rezerva na opravy 100.000,00 
Dotažení Al spojů 3.330,00 
Pravidelný servis výtahů (revize, prohlídky) 30.000,00 
Kontrola plynoinstalace 7.500,00 
Oprava předních vstupních podest 150.000,00 
Revitalizace společných prostor 500.000,00 
Oprava spodní stavby 200.000,00 
Oprava těsnění lodžií 40.000,00 
Celkem za objekt 1.035.230,00 

 Plán oprav 2018 (235 kB)