You are here

Období 01-12/2021

 SBD Pokrok správa objektu 02/2021 (58 kB)
 SBD Pokrok služby mimo Mandátní smlouvu (120 kB)
 SBD Pokrok poštovné (50 kB)
 Kooperativa pojištění objektu 01-06/2021 (527 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 01/2021 (51 kB)
-----------------------------------------------------------

Fakturace domény svj-bellusova.cz

 Faktura Wedos doména svj-bellusova.cz (44 kB)
-----------------------------------------------------------

Fakturace I.RTN dovýměna vodoměrů

 Faktura I.RTN dovýměna vodoměrů (179 kB)
-----------------------------------------------------------

Výměna zámku Bellušova 1803

Dodavatel: Kaltmeyer s.r.o., Otakarova 11/222, 140 00, Praha 4, IČ 25753681
Výměna zámku Bellušova 1803
 Faktura za výměnu zámku Bellušova 1803 (642 kB)
-----------------------------------------------------------

Plán údržby a oprav objektu na rok 2021

Objekt: 578
Bellušova 1803-1804, Praha 5

Popis opravy plánovaná cena
Kontrola a tlaková zkouška hydrantů 2.000,00 
Kontrola hasicích přístrojů 2.000,00 
Preventivní požární prohlídka 400,00 
Povinná rezerva na opravy 100.000,00 
Dotažení Al spojů 3.330,00 
Pravidelný servis výtahů (revize, prohlídky) 30.000,00 
Kontrola plynoinstalace 7.500,00 
Celkem za objekt 145.230,00 

 Plán oprav 2021 (229 kB)