You are here

Období 01-12/2023

Plán údržby a oprav objektu na rok 2023

Objekt: 578
Bellušova 1803-1804, Praha 5

Popis opravy plánovaná cena
Kontrola a tlaková zkouška hydrantů 2.300,00 
Kontrola hasicích přístrojů 2.300,00 
Preventivní požární prohlídka 460,00 
Povinná rezerva na opravy 100.000,00 
Dotažení Al spojů 3.500,00 
Pravidelný servis výtahů (revize, prohlídky) 30.000,00 
Kontrola plynoinstalace 7.500,00 
Zpracování PENB 15.000,00 
Celkem za objekt 161.060,00 

 Plán oprav 2023 (90 kB)