You are here

Období 01-12/2023

Fakturace služeb SBD Pokrok

 SBD Pokrok správa objektu 10/2023 (99 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (56 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 09/2023 (100 kB)
 SBD Pokrok mzdy 07-09/2023 (68 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 08/2023 (100 kB)
 SBD Pokrok poštovné (100 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (181 kB)
 Kooperativa pojištění objektu 07-12/2023 (100 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 07/2023 (100 kB)
 SBD Pokrok I.RTN rozúčtování (132 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 05/2023 (100 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (54 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 04/2023 (100 kB)
 SBD Pokrok zpracování DPPO 2022 (99 kB)
 SBD Pokrok mzdy 01-03/2023 (66 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 03/2023 (99 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 02/2023 (100 kB)
 Kooperativa pojištění objektu 01-06/2023 (99 kB)
 SBD Pokrok poštovné (101 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 01/2023 (106 kB)
 SBD Pokrok vklad do rejstříku (95 kB)
 SBD Pokrok poštovné (62 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (94 kB)
-----------------------------------------------------------

Fakturace KB Servis dotažení Al spojů

 Faktura KB Servis - dotažení Al spojů (235 kB)
 Objednávka KB Servis - dotažení Al spojů (91 kB)
-----------------------------------------------------------

Fakturace domény svj-bellusova.cz

 Faktura Wedos doména svj-bellusova.cz (45 kB)
-----------------------------------------------------------

Průkaz energetické náročnosti budovy

 Faktura STOPTERM za PENB (219 kB)
 Objednávka STOPTERM PENB (93 kB)
-----------------------------------------------------------

Výměna vodoměrů SV a TUV

 Smlouva na výměnu vodoměrů SV a TUV I.RTN (5,98 MB)
 Faktura I.RTN ke smlouvě č. 578-0027-2022-03_IRTN (173 kB)
 Faktura I.RTN dodatečná montáž (422 kB)
-----------------------------------------------------------

Preventivní požární prohlídka

 Preventivní požární prohlídka 5.4.2023 (465 MB)
-----------------------------------------------------------

Plán údržby a oprav objektu na rok 2023

Objekt: 578
Bellušova 1803-1804, Praha 5

Popis opravy plánovaná cena
Kontrola a tlaková zkouška hydrantů 2.300,00 
Kontrola hasicích přístrojů 2.300,00 
Preventivní požární prohlídka 460,00 
Povinná rezerva na opravy 100.000,00 
Dotažení Al spojů 3.500,00 
Pravidelný servis výtahů (revize, prohlídky) 30.000,00 
Kontrola plynoinstalace 7.500,00 
Zpracování PENB 15.000,00 
Celkem za objekt 161.060,00 

 Plán oprav 2023 (90 kB)