You are here

Období 01-12/2017

Fakturace služeb SBD Pokrok

 SBD Pokrok správa objektu 12/2017 (361 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 11/2017 (356 kB)
 SBD Pokrok mzdy 10-12/2017 (346 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (732 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 10/2017 (373 kB)
 SBD Pokrok mzdy 07-09/2017 (346 kB)
 ThyssenKrupp čtvrtletní servis výtahů 07-09/2017 (729 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 09/2017 (361 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 08/2017 (362 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 07/2017 (356 kB)
 SBD Pokrok mzdy 04-06/2017 (348 kB)
 ThyssenKrupp čtvrtletní servis výtahů 04-06/2017 (1,12 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 06/2017 (361 kB)
 Kooperativa pojištění objektu 07-12/2017 (350 kB)
 SBD Pokrok zaslání vyúčtování záloh 2016 (345 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 05/2017 (380 kB)
 SBD Pokrok zpracování DPPO 2016 (389 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 04/2017 (367 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (2,04 MB)
 SBD Pokrok správa objektu 03/2017 (363 kB)
 SBD Pokrok mzdy 01-03/2017 (345 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 02/2017 (352 kB)
 ThyssenKrupp čtvrtletní servis výtahů 01-03/2017 (1,45 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 01/2017 (366 kB)
 ThyssenKrupp servis výtahu (729 kB)
 Kooperativa pojištění objektu 01-06/2017 (347 kB)
-----------------------------------------------------------

Fakturace webhostingu svj-bellusova.cz

 Výzva k platbě - webhosting svj-bellusova.cz na období 2018 (37,7 kB)
 Doklad k platbě - webhosting svj-bellusova.cz na období 2018 (47,5 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0690-2017-223 - Odvzdušnění radiátoru

Zakázka č. 17/02-00689
Dne 27.11.2017
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 29.11.2017
Text objednávky:
Bellušova č.p.1803
Oprava/odvzdušnění radiátoru v bytě č.7
 Objednávka č. 04-0690-2017-223 (409 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0687-2017-223 - Výměna okna v suterénu

Zakázka č. 17/02-00686
Dne 27.11.2017
Dodavatel: Otherm Praha s.r.o., Šplechnerova 808/1, 193 00, Praha 9, IČ 27259561
Dodací lhůta: 31.01.2018
Text objednávky:
Výměna okna v suterénu
 Objednávka č. 04-0687-2017-223 (67 kB)
 Faktura Otherm s.r.o. výměna okna 29.01.2018 (213 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0663-2017-223 - Odvzdušnění radiátoru

Zakázka č. 17/02-00662
Dne 16.11.2017
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 04.10.2017
Text objednávky:
Bellušova č.p.1803
Oprava/odvzdušnění radiátoru v bytě č.16
 Objednávka č. 04-0663-2017-223 (63 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0561-2017-223 - Oprava ventilu radiátoru

Zakázka č. 17/02-00560
Dne 04.10.2017
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 04.10.2017
Text objednávky:
Bellušova č.p.1803
Nefunkční ventil radiátoru v bytě č.5
 Objednávka č. 04-0561-2017-223 (414 kB)
-----------------------------------------------------------

Výměna oken ve společných prostorách

 Zálohová faktura Otherm s.r.o. výměna oken 31.10.2017 (37,9 kB)
 Smlouva na výměnu oken ve splečných prostorách s firmou Otherm s.r.o. ze dne 2.10.2017 (107 kB)
 Protokol o předání staveniště Otherm 2.10.2017 (65,4 kB)
 Faktura p.Šula stavební dozor - výměna oken 30.11.2017 (289 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0440-2017-223 - Oprava STA

Zakázka č. 17/02-00437
Dne 20.07.2016
Dodavatel: PROMSAT s.r.o., Branická 1876/167, 140 00, Praha 4 - Krč, IČ 25681168
Dodací lhůta: 27.07.2016
Text objednávky:
Chyba STA, nefunkční některé TV stanice
 Objednávka č. 04-0440-2017-223 (422 kB)
 Faktura Promsat k objednávce č. 04-0440-2017-223 (179 kB)
-----------------------------------------------------------

Výměna vodoměrů SV a TUV

 Smlouva na výměnu vodoměrů SV a TUV I.RTN (1,54 MB)
 Faktura I.RTN ke smlouvě č. 2017-PEI-1806_IRTN (357 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0426-2017-223 - Oprava osvětlení společných prostor

Zakázka č. 17/02-00424
Dne 11.07.2017
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 18.07.2017
Text objednávky:
Bellušova č.p.1803
Nefunkční světelný okruh na chodbě
 Objednávka č. 04-0426-2017-223 (66 kB)
 Faktura KB Servis k objednávkám č. 04-0426-2017-223, 04-0561-2017-223 (165 kB)
-----------------------------------------------------------

Faktura I.RTN montáž

 Montáž RTN (131 kB)
-----------------------------------------------------------

Preventivní požární prohlídka

 Faktura Kanfas k preventivní požární prohlídce (657 kB)
 Preventivní požární prohlídka 27.4.2017 (884 kB)
 Revizní zpráva požárních hydrantů 27.4.2017 (986 kB)
 Protokol o kontrole hasících přístrojů 27.4.2017 (502 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0206-2017-223 - Oprava závady z kontroly plynového zařízení

Zakázka č. 17/02-00203
Dne 20.03.2017
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 27.03.2017
Text objednávky:
Bellušova č.p.1804
Odstranění závady z kontroly plynového zařízení v bytě č.31 - doplnění chráničky plynového vedení
 Objednávka č. 04-0206-2017-223 (66 kB)
-----------------------------------------------------------

Fakturace domény svj-bellusova.cz

 Výzva k platbě - doména svj-bellusova.cz na období 2017 (37,5 kB)
 Doklad k platbě - doména svj-bellusova.cz na období 2017 (47,8 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0103-2017-223 - Oprava topení

Zakázka č. 17/02-00101
Dne 26.01.2017
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 15.02.2017
Text objednávky:
Bellušova č.p.1804
Oprava VZT - byt č.28, malé jádro
 Objednávka č. 04-0103-2017-223 (67,9 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0032-2017-223 - Oprava topení

Zakázka č. 17/02-00030
Dne 06.01.2017
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 13.01.2017
Text objednávky:
Bellušova č.p.1803
Oprava topení v bytě č.1, odvzdušnění netopícího radiátoru
 Objednávka č. 04-0032-2017-223 (66 kB)
 Faktura KB Servis k objednávkám č. 04-0566-2016-223, 04-0732-2016-223, 04-0481-2016-223, 04-0688-2016-223, 04-0637-2016-223, 04-0032-2017-223 (172 kB)
-----------------------------------------------------------

zateplení stropu průchodu

Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
 Faktura KB Servis 27.1.2017 (72 kB)
 Smlouva s firmou KB Servis s.r.o. ze dne xx.xx.201x (xx kB)
-----------------------------------------------------------

Plán údržby a oprav objektu na rok 2017

Objekt: 578
Bellušova 1803-1804, Praha 5

Popis opravy plánovaná cena
Kontrola a tlaková zkouška hydrantů 2.000,00 
Kontrola hasicích přístrojů 2.000,00 
Preventivní požární prohlídka 400,00 
Povinná rezerva na opravy 100.000,00 
Dotažení Al spojů 3.330,00 
Pravidelný servis výtahů (revize, prohlídky) 30.000,00 
Kontrola plynoinstalace 7.500,00 
Výměna vodoměrů SV/TV 80.000,00 
Oprava předních vstupních podest 150.000,00 
Výměna oken ve společných prostorech 500.000,00 
Celkem za objekt 875.230,00 

 Plán oprav 2017 (234 kB)