You are here

Období 01-12/2011

Výsledky za rok 2011

 Zpráva o hospodaření SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2011 (220 kB)
 Přehled vyúčtování záloh za rok 2011 (46 kB)
 SVJ Bellusova 1803-1804 Obecné údaje za rok 2011 (91 kB)
 Prohlášení o příjmech za rok 2011 (44 kB)
 Rozvaha 31.12.2011 (66 kB)
 Výkaz zisků a ztráty 31.12.2011 (57 kB)
 I.RTN vyúčtování nákladů na SV, ohřev a topení za rok 2011 (62 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 10-12/2011

 Výkaz domu 01-12/2010 (366 kB)
 Hlavní kniha k 31.12.2011 (213 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 10-12/2011 (1,03 MB)
 Ostatní náklady 01-12/2011 (136 kB)
 Dlouhodobá záloha 01-12/2011 (130 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 07-09/2011

 Výkaz domu 01-09/2011 (302 kB)
 Hlavní kniha k 30.9.2011 (174 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 07-09/2011 (1,03 MB)
 Ostatní náklady 01-09/2011 (99 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 04-06/2011

 Výkaz domu 01-06/2011 (305 kB)
 Hlavní kniha k 30.6.2011 (173 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 04-06/2011 (1303 kB)
 Ostatní náklady 01-06/2011 (30 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 01-03/2011

 Výkaz domu 01-03/2011 (167 kB)
 Hlavní kniha k 31.3.2011 (143 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 01-03/2011 (774 kB)
 Ostatní náklady 01-03/2011 (20 kB)
-----------------------------------------------------------

Stanovení záloh příspěvku vlastníka a na služby pro rok 2011

 Podklad pro stanovení záloh pro rok 2011 (60 kB)
 Komentář k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2011 (26 kB)
 Porovnání předpisu stanovení záloh pro rok 2011 (14 kB)
-----------------------------------------------------------