You are here

Období 01-12/2016

Výsledky za rok 2016

 Zpráva o hospodaření SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2016 (160 kB)
 Příloha k účetní uzávěrce SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2016 (424 kB)
 Rozvaha 31.12.2016 (357 kB)
 Výkaz zisků a ztráty 31.12.2016 (328 kB)
 I.RTN vyúčtování nákladů na SV, ohřev a topení za rok 2016 (410 kB)
 I.RTN odečty měřičů tepla za rok 2016 (80,7 kB)
 I.RTN odečty vodoměrů za rok 2016 (64,6 kB)
 I.RTN odečty vodoměrů za rok 2016 seznam závad (202 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 10-12/2016

 Výkaz domu 10-12/2016 (2,4 MB)
 Hlavní kniha k 31.12.2016 (1,3 MB)
 Položkový výpis z účtu střediska 10-12/2016 (7,6 MB)
-----------------------------------------------------------

Období 07-09/2016

 Výkaz domu 01-09/2016 (391 kB)
 Hlavní kniha k 30.9.2016 (197 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 07-09/2016 (1,3 MB)
-----------------------------------------------------------

Období 04-06/2016

 Výkaz domu 01-06/2016 (2,36 MB)
 Hlavní kniha k 30.6.2016 (1,04 MB)
 Položkový výpis z účtu střediska 04-06/2016 (7,42 MB)
-----------------------------------------------------------

Období 01-03/2016

 Výkaz domu 01-03/2016 (1,73 MB)
 Hlavní kniha k 31.3.2016 (977 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 01-03/2016 (6,12 MB)
-----------------------------------------------------------

Stanovení záloh příspěvku vlastníka a na služby pro rok 2016

 Podklad pro stanovení záloh pro rok 2016 (134 kB)
 Komentář k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2016 (89 kB)
 Doplňující informace k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2016 (74 kB)
 Porovnání předpisu stanovení záloh pro rok 2016 (1 MB)