You are here

Období 01-12/2010

Výsledky za rok 2010

 Zpráva o hospodaření SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2010 (193 kB)
 Přehled vyúčtování záloh za rok 2010 (85 kB)
 Prohlášení o příjmech za rok 2010 (26 kB)
 Hlavní kniha 31.12.2010 (153 kB)
 Rozvaha 31.12.2010 (66 kB)
 Výkaz zisků a ztráty 31.12.2010 (51 kB)
 I.RTN vyúčtování nákladů na SV, ohřev a topení za rok 2010 (61 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 10-12/2010

 Výkaz domu pro SVJ 10-12/2010 (146 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 10-12/2010 (865 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska pro samosoprávy 10-12/2010 (584 kB)
 Ostatní náklady 01-12/2010 (120 kB)
 Přehled předpisů a úhrad 12/2010 (56 kB)
 Inventarizace účtů 01-12/2010 (273 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 07-09/2010

 Výkaz domu pro SVJ 07-09/2010 (131 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 07-09/2010 (741 kB)
 Dlouhodobá záloha - náklady na opravy a údržbu 01-09/2010 (21 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska pro samosoprávy 07-09/2010 (486 kB)
 Ostatní náklady 01-09/2010 (23 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 04-06/2010

 Výkaz domu 01-06/2010 (145 kB)
 Výkaz domu pro samosprávy 01-06/2010 (257 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 01-06/2010 (796 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska pro samosoprávy 01-06/2010 (473 kB)
 Ostatní náklady 01-06/2010 (26 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 01-03/2010

 Výkaz domu 01-03/2010 (127 kB)
 Výkaz domu pro samosprávy 01-03/2010 (141 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 01-03/2010 (611 kB)
 Ostatní náklady 01-03/2010 (16 kB)
-----------------------------------------------------------

Stanovení záloh příspěvku vlastníka a na služby pro rok 2010

 Podklad pro stanovení záloh pro rok 2010 (84 kB)
 Komentář k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2010 (304 kB)