You are here

Období 01-12/2007

Fond oprav 2007

Výpis položek čerpání dlouhodobé zálohy na údržbu a opravy v roce 2007
 Fond oprav 2007 (52 kB)

Předvaha dlouhodobé zálohy na údržbu a opravy v roce 2007
 Fond oprav předvaha 2007 (23 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 10-12/2007

 Náklady a výnosy střediska 10-12/2007 (93 kB)
 Přehled předpisů a úhrad 12/2007 (45 kB)
 Výkaz položek nájemného 01-12/2007 (87 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 10-12/2007 (559 kB)