You are here

Období 01-12/2022

Výsledky za rok 2022

 Zpráva o hospodaření SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2022 (187 kB)
 Příloha k účetní uzávěrce SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2022 (77 kB)
 Rozvaha 31.12.2022 (95 kB)
 Výkaz zisků a ztráty 31.12.2022 (93 kB)
 I.RTN vyúčtování nákladů na SV, ohřev a topení za rok 2022 (577 kB)
 I.RTN odečty měřičů tepla za rok 2022 (162 kB)
 I.RTN odečty vodoměrů za rok 2022 (147 kB)
 I.RTN odečty vodoměrů za rok 2022 seznam závad (348 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 10-12/2022

 Výkaz domu 01-12/2022 (240 kB)
 Hlavní kniha k 31.12.2022 (155 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 10-12/2022 (237 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 07-09/2022

 Výkaz domu 07-09/2022 (194 kB)
 Hlavní kniha k 30.9.2022 (135 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 07-09/2022 (246 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 04-06/2022

 Výkaz domu 04-06/2022 (235 kB)
 Hlavní kniha k 30.6.2022 (156 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 04-06/2022 (238 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 01-03/2022

 Výkaz domu 01-03/2022 (228 kB)
 Hlavní kniha k 31.3.2022 (155 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 01-03/2022 (226 kB)
-----------------------------------------------------------

Stanovení záloh příspěvku vlastníka a na služby pro rok 2022

 Podklad pro stanovení záloh pro rok 2022 (99 kB)
 Komentář k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2022 (97 kB)
 Doplňující informace k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2022 (81 kB)
 Porovnání předpisu stanovení záloh pro rok 2022 (116 kB)