You are here

Období 01-12/2015

Výsledky za rok 2015

 Zpráva o hospodaření SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2015 (167 kB)
 SVJ Bellusova 1803-1804 Obecné údaje za rok 2015 (76 kB)
 Rozvaha 31.12.2015 (51 kB)
 Výkaz zisků a ztráty 31.12.2015 (52 kB)
 I.RTN vyúčtování nákladů na SV, ohřev a topení za rok 2015 (60 kB)
 I.RTN odečty měřičů tepla za rok 2015 (78 kB)
 I.RTN odečty vodoměrů za rok 2015 (63 kB)
 I.RTN odečty vodoměrů za rok 2015 seznam závad (187 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 10-12/2015

 Výkaz domu 01-12/2015 (430 kB)
 Hlavní kniha k 31.12.2015 (189 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 10-12/2015 (1,1 MB)
-----------------------------------------------------------

Období 07-09/2015

 Výkaz domu 01-09/2015 (380 kB)
 Hlavní kniha k 30.9.2015 (265 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 07-09/2015 (1,1 MB)
-----------------------------------------------------------

Období 04-06/2015

 Výkaz domu 01-06/2015 (350 kB)
 Hlavní kniha k 30.6.2015 (153 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 04-06/2015 (1,1 MB)
-----------------------------------------------------------

Období 01-03/2015

 Výkaz domu 01-03/2015 (257 kB)
 Hlavní kniha k 31.3.2015 (144 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 01-03/2015 (920 kB)
-----------------------------------------------------------

Stanovení záloh příspěvku vlastníka a na služby pro rok 2015

 Podklad pro stanovení záloh pro rok 2015 (134 kB)
 Komentář k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2015 (89 kB)
 Doplňující informace k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2015 (74 kB)
 Porovnání předpisu stanovení záloh pro rok 2015 (1 MB)
 Definice parametrů předpisu a vyúčtování pro rok 2015 (91 kB)
 Dopis SVJ k vyúčtování pro rok 2015 (97 kB)
 I.RTN - Polohy místností a koeficienty pro přepočet spotřeby tepla (228 kB)
 I.RTN - Metodika pro koeficienty pro přepočet spotřeby tepla (109 kB)