You are here

Období 01-12/2021

Výsledky za rok 2021

 Zpráva o hospodaření SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2021 (608 kB)
 Příloha k účetní uzávěrce SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2021 (172 kB)
 Rozvaha 31.12.2021 (199 kB)
 Výkaz zisků a ztráty 31.12.2021 (198 kB)
 I.RTN vyúčtování nákladů na SV, ohřev a topení za rok 2021 (580 kB)
 I.RTN odečty měřičů tepla za rok 2021 (163 kB)
 I.RTN odečty vodoměrů za rok 2021 (149 kB)
 I.RTN odečty vodoměrů za rok 2021 seznam závad (351 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 10-12/2021

 Výkaz domu 01-12/2021 (240 kB)
 Hlavní kniha k 31.12.2021 (155 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 10-12/2021 (237 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 07-09/2021

 Výkaz domu 07-09/2021 (232 kB)
 Hlavní kniha k 30.9.2021 (156 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 07-09/2021 (237 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 04-06/2021

 Výkaz domu 04-06/2021 (235 kB)
 Hlavní kniha k 30.6.2021 (155 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 04-06/2021 (238 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 01-03/2021

 Výkaz domu 01-03/2021 (227 kB)
 Hlavní kniha k 31.3.2021 (154 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 01-03/2021 (227 kB)
-----------------------------------------------------------

Stanovení záloh příspěvku vlastníka a na služby pro rok 2021

 Podklad pro stanovení záloh pro rok 2021 (194 kB)
 Komentář k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2021 (97 kB)
 Doplňující informace k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2021 (81 kB)
 Porovnání předpisu stanovení záloh pro rok 2021 (111 kB)