You are here

Období 01-12/2020

Výsledky za rok 2020

 Zpráva o hospodaření SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2020 (198 kB)
 Příloha k účetní uzávěrce SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2020 (174 kB)
 Rozvaha 31.12.2020 (201 kB)
 Výkaz zisků a ztráty 31.12.2020 (201 kB)

 I.RTN odečty měřičů tepla za rok 2020 (162 kB)
 I.RTN odečty vodoměrů za rok 2020 (147 kB)
 I.RTN odečty vodoměrů za rok 2020 seznam závad (288 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 10-12/2020

 Výkaz domu 10-12/2020 (259 kB)
 Hlavní kniha k 31.12.2020 (157 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 10-12/2020 (243 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 07-09/2020

 Výkaz domu 07-09/2020 (257 kB)
 Hlavní kniha k 30.9.2020 (157 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 07-09/2020 (241 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 04-06/2020

 Výkaz domu 04-06/2020 (255 kB)
 Hlavní kniha k 30.6.2020 (155 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 04-06/2020 (245 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 01-03/2020

 Výkaz domu 01-03/2020 (252 kB)
 Hlavní kniha k 31.3.2020 (149 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 01-03/2020 (228 kB)
-----------------------------------------------------------

Stanovení záloh příspěvku vlastníka a na služby pro rok 2020

 Podklad pro stanovení záloh pro rok 2020 (291 kB)
 Komentář k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2020 (279 kB)
 Doplňující informace k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2020 (70 kB)
 Porovnání předpisu stanovení záloh pro rok 2020 (111 kB)