You are here

Období 01-12/2012

Výsledky za rok 2012

 Zpráva o hospodaření SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2012 (212 kB)
 SVJ Bellusova 1803-1804 Obecné údaje za rok 2012 (71 kB)
 Prohlášení o příjmech za rok 2012 (44 kB)
 Rozvaha 31.12.2012 (50 kB)
 Výkaz zisků a ztráty 31.12.2012 (50 kB)
 I.RTN vyúčtování nákladů na SV, ohřev a topení za rok 2012 (56 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 10-12/2012

 Výkaz domu 01-12/2012 (287 kB)
 Hlavní kniha k 31.12.2012 (193 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 10-12/2012 (1 MB)
 Ostatní náklady 01-12/2012 (124 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 07-09/2012

 Výkaz domu 01-09/2012 (262 kB)
 Hlavní kniha k 30.9.2012 (166 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 07-09/2012 (1 MB)
 Ostatní náklady 01-09/2012 (95 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 04-06/2012

 Výkaz domu 01-06/2012 (268 kB)
 Hlavní kniha k 30.6.2012 (166 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 04-06/2012 (970 kB)
 Ostatní náklady 01-06/2012 (67 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 01-03/2012

 Výkaz domu 01-03/2012 (214 kB)
 Hlavní kniha k 31.3.2012 (160 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 01-03/2012 (931 kB)
 Ostatní náklady 01-03/2012 (52 kB)
-----------------------------------------------------------

Stanovení záloh příspěvku vlastníka a na služby pro rok 2012

 Podklad pro stanovení záloh pro rok 2012 (79 kB)
 Komentář k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2012 (26 kB)
 Porovnání předpisu stanovení záloh pro rok 2012 (14 kB)
-----------------------------------------------------------