You are here

Období 01-12/2013

Výsledky za rok 2013

 Zpráva o hospodaření SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2013 (145 kB)
 SVJ Bellusova 1803-1804 Obecné údaje za rok 2013 (75 kB)
 Prohlášení o příjmech za rok 2013 (31 kB)
 Rozvaha 31.12.2013 (53 kB)
 Výkaz zisků a ztráty 31.12.2013 (53 kB)
 I.RTN vyúčtování nákladů na SV, ohřev a topení za rok 2013 (93 kB)
 Výpis z účtu Dlohodobá záloha 01-12/2013 (64 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 10-12/2013

 Výkaz domu 01-12/2013 (291 kB)
 Hlavní kniha k 31.12.2013 (182 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 10-12/2013 (991 kB)
 Ostatní náklady 01-12/2013 (164 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 07-09/2013

 Výkaz domu 01-09/2013 (1,8 MB)
 Hlavní kniha k 30.9.2013 (1,5 MB)
 Položkový výpis z účtu střediska 07-09/2013 (1,1 MB)
 Ostatní náklady 01-09/2013 (106 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 03-06/2013

 Výkaz domu 01-06/2013 (294 kB)
 Hlavní kniha k 30.6.2013 (153 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 04-06/2013 (1,1 MB)
 Ostatní náklady 01-06/2013 (67 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 01-03/2013

 Výkaz domu 01-03/2013 (221 kB)
 Hlavní kniha k 31.3.2013 (148 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 01-03/2013 (940 kB)
 Ostatní náklady 01-03/2013 (45 kB)
-----------------------------------------------------------

Stanovení záloh příspěvku vlastníka a na služby pro rok 2013

 Podklad pro stanovení záloh pro rok 2013 (98 kB)
 Komentář k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2013 (86 kB)
 Porovnání předpisu stanovení záloh pro rok 2013 (29 kB)
-----------------------------------------------------------