You are here

Období 01-12/2019

Výsledky za rok 2019

 Zpráva o hospodaření SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2019 (198 kB)
 Příloha k účetní uzávěrce SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2019 (106 kB)
 Rozvaha 31.12.2019 (132 kB)
 Výkaz zisků a ztráty 31.12.2019 (132 kB)
 I.RTN vyúčtování nákladů na SV, ohřev a topení za rok 2019 (580 kB)
 I.RTN odečty měřičů tepla za rok 2019 (116 kB)
 I.RTN odečty vodoměrů za rok 2019 (101 kB)
 I.RTN odečty vodoměrů za rok 2019 seznam závad (188 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 10-12/2019

 Výkaz domu 10-12/2019 (253 kB)
 Hlavní kniha k 31.12.2019 (154 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 10-12/2019 (243 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 07-09/2019

 Výkaz domu 07-09/2019 (250 kB)
 Hlavní kniha k 30.9.2019 (173 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 07-09/2019 (244 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 04-06/2019

 Výkaz domu 04-06/2019 (254 kB)
 Hlavní kniha k 30.6.2019 (160 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 04-06/2019 (239 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 01-03/2019

 Výkaz domu 01-03/2019 (243 kB)
 Hlavní kniha k 31.3.2019 (148 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 01-03/2019 (242 kB)
-----------------------------------------------------------

Stanovení záloh příspěvku vlastníka a na služby pro rok 2019

 Podklad pro stanovení záloh pro rok 2019 (533 kB)
 Komentář k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2019 (45,9 kB)
 Doplňující informace k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2019 (39,5 kB)
 Porovnání předpisu stanovení záloh pro rok 2019 (186 kB)