You are here

Období 01-12/2014

Výsledky za rok 2014

 Zpráva o hospodaření SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2014 (121 kB)
 SVJ Bellusova 1803-1804 Obecné údaje za rok 2014 (79 kB)
 Rozvaha 31.12.2014 (51 kB)
 Výkaz zisků a ztráty 31.12.2014 (51 kB)
 I.RTN vyúčtování nákladů na SV, ohřev a topení za rok 2014 (60 kB)
 I.RTN odečty měřičů tepla za rok 2014 (83 kB)
 I.RTN odečty vodoměrů za rok 2014 (68 kB)
 I.RTN odečty vodoměrů za rok 2014 seznam závad (187 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 10-12/2014

 Výkaz domu 01-12/2014 (415 kB)
 Hlavní kniha k 31.12.2014 (187 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 10-12/2014 (1,1 MB)
-----------------------------------------------------------

Období 07-09/2014

 Výkaz domu 07-09/2014 (285 kB)
 Hlavní kniha k 30.9.2014 (165 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 07-09/2014 (1,1 MB)
-----------------------------------------------------------

Období 04-06/2014

 Výkaz domu 04-06/2014 (304 kB)
 Hlavní kniha k 30.6.2014 (167 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 04-06/2014 (1,1 MB)
-----------------------------------------------------------

Období 01-03/2014

 Výkaz domu 01-03/2014 (245 kB)
 Hlavní kniha k 31.3.2014 (137 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 01-03/2014 (864 kB)
-----------------------------------------------------------

Stanovení záloh příspěvku vlastníka a na služby pro rok 2014

 Podklad pro stanovení záloh pro rok 2014 (61 kB)
 Komentář k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2014 (147 kB)
 Porovnání předpisu stanovení záloh pro rok 2014 (121 kB)