You are here

Období 01-12/2018

Výsledky za rok 2018

 Zpráva o hospodaření SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2018 (177 kB)
 Příloha k účetní uzávěrce SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2018 (63 kB)
 Rozvaha 31.12.2018 (51 kB)
 Výkaz zisků a ztráty 31.12.2018 (46 kB)
 I.RTN vyúčtování nákladů na SV, ohřev a topení za rok 2018 (419 kB)
 I.RTN odečty měřičů tepla za rok 2018 (116 kB)
 I.RTN odečty vodoměrů za rok 2018 (101 kB)
 I.RTN odečty vodoměrů za rok 2018 seznam závad (223 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 10-12/2018

 Výkaz domu 10-12/2018 (253 MB)
 Hlavní kniha k 31.12.2018 (152 MB)
 Položkový výpis z účtu střediska 10-12/2018 (236 MB)
-----------------------------------------------------------

Období 07-09/2018

 Výkaz domu 07-09/2018 (248 MB)
 Hlavní kniha k 30.9.2018 (150 MB)
 Položkový výpis z účtu střediska 07-09/2018 (232 MB)
-----------------------------------------------------------

Období 04-06/2018

 Výkaz domu 04-06/2018 (1,91 MB)
 Hlavní kniha k 30.6.2018 (1,07 MB)
 Položkový výpis z účtu střediska 04-06/2018 (7,23 MB)
-----------------------------------------------------------

Období 01-03/2018

 Výkaz domu 01-03/2018 (1,62 MB)
 Hlavní kniha k 31.3.2018 (990 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 01-03/2018 (5,87 MB)
-----------------------------------------------------------

Stanovení záloh příspěvku vlastníka a na služby pro rok 2018

 Podklad pro stanovení záloh pro rok 2018 (533 kB)
 Komentář k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2018 (225 kB)
 Doplňující informace k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2018 (153 kB)
 Porovnání předpisu stanovení záloh pro rok 2018 (186 kB)