You are here

Období 01-12/2017

Výsledky za rok 2017

 Zpráva o hospodaření SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2017 (188 kB)
 Příloha k účetní uzávěrce SVJ Bellušova 1803-1804 za rok 2017 (424 kB)
 Rozvaha 31.12.2017 (352 kB)
 Výkaz zisků a ztráty 31.12.2017 (341 kB)
 I.RTN vyúčtování nákladů na SV, ohřev a topení za rok 2017 (458 kB)
 I.RTN odečty měřičů tepla za rok 2017 (112 kB)
 I.RTN odečty vodoměrů za rok 2017 (105 kB)
 I.RTN odečty vodoměrů za rok 2017 seznam závad (181 kB)
-----------------------------------------------------------

Období 10-12/2017

 Výkaz domu 10-12/2017 (2,2 MB)
 Hlavní kniha k 31.12.2017 (1,31 MB)
 Položkový výpis z účtu střediska 10-12/2017 (7,14 MB)
-----------------------------------------------------------

Období 07-09/2017

 Výkaz domu 07-09/2017 (1,07 MB)
 Hlavní kniha k 30.9.2017 (1,83 MB)
 Položkový výpis z účtu střediska 07-09/2017 (6,83 MB)

Období 04-06/2017

 Výkaz domu 04-06/2017 (1,77 MB)
 Hlavní kniha k 30.6.2017 (1,05 MB)
 Položkový výpis z účtu střediska 04-06/2017 (6,66 MB)
-----------------------------------------------------------

Období 01-03/2017

 Výkaz domu 01-03/2017 (1,58 MB)
 Hlavní kniha k 31.3.2017 (992 kB)
 Položkový výpis z účtu střediska 01-03/2017 (6,11 MB)
-----------------------------------------------------------

Stanovení záloh příspěvku vlastníka a na služby pro rok 2017

 Podklad pro stanovení záloh pro rok 2017 (518 kB)
 Komentář k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2017 (106 kB)
 Doplňující informace k podkladu pro stanovení záloh pro rok 2017 (104 kB)
 Porovnání předpisu stanovení záloh pro rok 2017 (1,11 MB)